O mnie

Zapraszam do zapoznania się z informacjami o mnie

Informacje osobiste

Data urodzenia: 10 grudnia 1959r.
Miejsce urodzenia: Szczecin
Miejsce zamieszkania: Szczecin
Narodowość: polska
Obywatelstwo: polskie
Stan rodzinny: syn lat 31
Zainteresowania: Turystyka piesza i rowerowa / Kino / Nordic Walking / Kibic Pogoni Szczecin i Drużyn Narodowych

Języki

Angielski / stopień średniozaawansowany80%
Hiszpański / stopień średniozaawansowany80%
Rosyjski / stopień zaawansowany90%
Image

Wykształcenie
wyższe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie

Kierunek: Pedagogika Specjalna
Specjalność: rewalidacja upośledzonych umysłowo

1978 - 1983

2015 – 2016

Wyższa Szkoła Zawodowa – Kadry dla Europy

Podyplomowe Studium Doradztwo Zawodowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Studia podyplomowe: Coaching – metody i praktyka.

2015 – 2016

2004 - 2005

Uniwersytet Warszawski

Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznejwe

Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie

Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie i Marketing

2002 – 2003

1994 - 1995

Uniwersytet Szczeciński

Studia Podyplomowe – Przygotowanie do życia w rodzinieg

Instytut Kształcenia Nauczycieli ODN w Szczecinie

Studium Kwalifikacyjne  – Logopedia szkolna

1986 - 1987

Praktyka
zawodowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

dyrektor

od 2003

2001 – 2003

Urząd Miasta Szczecina

inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Zespół Szkól Ogólnokształcących w Golczewie

nauczyciel klasy specjalnej (1983-1989)
logopeda szkolny (1989-1990)
pedagog szkolny (1990-2001)

1983 – 2001

1999- 2000

Polskie Radio Szczecin

korespondent terenowy

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Golczewie

dyrektor

1984 –1985

Pozostała
działalność

Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie

prezes

1993 – do dziś

2001 – do dziś

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych

współzałożyciel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków

Pomocy Rodzinie” CENTRUM”- członek założyciel

2008- do dziś

2003 -2007

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

sekretarz

Komitet Honorowy Obchodów Europejskiego Roku Osób

Niepełnosprawnych przy  Prezesie Rady Ministrów RP

2003 -2003

1999- 2001

Forum Inicjatyw Oświatowych w Warszawie

współorganizator – prowadzenie zajęć warsztatowych

Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni w Warszawie

wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego

1997 – 2001

1996 – 1999

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

przewodnicząca Zarządu Miejsko–Gminnego w Golczewie

Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Burmistrzu Golczewa

członek

1997 –2001

1990 – 1994

Rady Miejskiej w Golczewie

wiceprzewodnicząca RM, przewodnicząca Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej w Golczewie

wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej

1994 – 2001

1985 – 1988

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

przewodnicząca Zarządu Miejsko-Gminnego w Golczewie

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

przewodnicząc Rady Uczelnianej w WSP Szczecin

1979 - 1982

1972 – 1982

Związek Harcerstwa Polskiego

drużynowy, szczepowy, kierownik referatu Hufca Szczecin Pogodno

Otrzymane nagrody i
odznaczenia

Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

2016

2012

Złoty Krzyż Zasługi

Ogólnopolska nagroda „Człowiek równych szans”

2010

2007

Złota Odznaka Towarzystwa Walki z Kalectwem

Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka”

2005

2004

Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego

Umieszczenie w polskiej edycji „Who is who?”

2002

1999

tytuł „NIEPRZECIĘTNI ‘99”nadawany przez „Głos Szczeciński”

Nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

1997

1982

Złota Odznaka SZSP

Srebrna Odznaka „Primus inter pares”

1981