Wybory Samorządowe / 2014

materiały kampani wyborczej

Szanowni Wyborcy

W odpowiedzi na ogłoszenie Wyborów  do samorządu na 16 listopada 2014 roku zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ jestem przekonana, że moje doświadczenie w życiu zawodowymi społecznym oraz umiejętności, wiedza i wykształcenie gwarantuje efektywne wykonywanie przeze mnie zadań jakie stoją przed Radnym Sejmiku.

Od 11 lat z dużym powodzeniem kieruję Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach W tym czasie stworzyłam dobrze działającą firmą, zatrudniającą 35 osób, której cała działalność opiera się na zasadzie efektywności oraz profesjonalizmie oraz adekwatnym rozwiązywaniu konkretnych problemów naszych Klientów. Ciągle poszukuję nowych rozwiązań i środków finansowych na ich realizację. Pracuję w oparciu o budżet zadaniowy, na realizację projektów dodatkowo pozyskuję środki pozabudżetowe, w tym z Unii Europejskiej. Za tą działalność otrzymaliśmy szereg zespołowych i indywidualnych wyróżnień i nagród.

Jednocześnie społecznie od 21 lat kieruję działalnością  ogólnopolskiej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, która ma na swoim koncie wiele sukcesów w zakresie tworzenia opieki i rehabilitacji osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi  oraz rozwiązań zmierzających do niezależnego życia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Pozostałe informacje dotyczące mojej pracy zawodowej i działalności społecznej wykazałam w załączonym CV.

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania  podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Ja niżej podpisana obiecuję:

1.  Przez cały czas utrzymywać kontakt z Wyborcami.
2.  Wypowiadać się tylko w tematy na których się znam.
3.  Pytać ekspertów teoretyków i praktyków w tematach, w których nie jestem ekspertem.
4.  Przy podejmowani decyzji brać pod uwagę argumenty wszystkich zainteresowanych stron.
5.  Podejmować działania w celu realizacji Programu Wyborczego  KKW SLD Lewica Razem.

z poważaniem
Beata Karlińska

Wybory Samorządowe 2014

Ulotka

Wybory Samorządowe 2014

Ulotka

Wybory Samorządowe 2014

Baner reklamowy

Wybory Samorządowe 2014

List motywacyjny

Wybory Samorządowe 2014

Informacja prasowa

Wybory Samorządowe 2014

Obietnice wyborcze